This page is in Danish as it is a offer to danish schools in and around Copenhagen.

School program

Skoleprogram under verdensmesterskabet i SUP & Paddleboard 17.-19. september

Skoleprogrammet engagerer og oplyser elever fra forskellige klassetrin om centrale emner, der er en del af Surf & SUP Danmark, og en naturlig del af verdensmesterskabet i SUP & Paddleboard 2024. Programmet supplerer og beriger de eksisterende læringsmål og fag, som eleverne møder i skoleåret. Gennem interaktive og praktiske aktiviteter fokuserer vi på følgende nøgleområder og tilhørende skolefag: Madkundskab, Billedkunst, Natur/teknologi, Idræt, Geografi, Samfundsfag, Matematik og Trivsel.

Gratis for folkeskoler

Vi ønsker at engagere og oplyse elever om vigtige globale og personlige emner:

  • FN's verdensmål (12: Ansvarligt forbrug og produktion, 14: Livet i havet)
  • SUP (Stand Up Paddle) og de elementer, SUP foregår i, såsom vind, vejr og vand
  • Mental sundhed og trivsel for unge samt at give dem livsfærdigheder, herunder finansiel forståelse

Programmet sigter mod at give eleverne teoretisk viden og praktiske færdigheder, der beriger deres skolegang og personlige udvikling. Derudover også en anderledes dag væk fra klasselokalet, og i nogle spændende VM-omgivelser. 

Skriv for tilmelding, eller spørgsmål

Viktor Holm RasmussenEvent consultant
Copenhagen Paddle Festival, Copenhagen SUP, communication and social media initiatives.

Samarbejdspartnere

Vi er glade for at kunne præsentere vores samarbejdspartnere, som spiller en vigtig rolle i vores kommende skoleprogram. Deres støtte og engagement er afgørende for programmets succes, og vi ser frem til et godt samarbejde.